AKUPUNKTÚRA

Akupunktúra je súčasťou východného učenia Tradičnej čínskej medicíny (TCM) starého tisíce rokov. TCM na rozdiel od západnej modernej medicíny, vníma ľudské telo ako jeden dokonalý celok, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj životná energia Qi.

Energia Qi v ľudskom tele prúdi po dráhach, resp. Meridiánoch do rôznych častí tela a k jednotlivým orgánom. Všetka energia je rozdelená do dvoch hlavných kategórii YIN/ YANG.

YIN je pasívna energia a YANG je aktívna energia, ktoré prúdia ľudským telom a sú napojené k vnútorným orgánom. Ako vidíme na obrázku, tak yin/ yang tvorí harmonický celok a je priradený k 5 elementom Zeme.

 5 Elementov Zeme tvoria určite pre každého pomerne známy harmonický Pentagram, z ktorého vidíme ako prúdia energie v základných cykloch tvorby a riadenia. Tieto cykly vidíme na obrázku.

Akupunktúra ponúka tradičný spôsob liečenia zdravotných problémov a na základe učenia TCM poskytuje dokonalý spôsob pre diagnostiku, liečenie aj prevenciu.

Každá nerovnováha energií vyvoláva následne problémy v tele.

Keďže človek je súčasťou Zeme aj Vesmíru, tak môžeme často vidieť ako je človek ovplyvnený práve energiou Zeme. Energia prúdi telom dráhami s názvom Meridiány, pričom každý meridián prislúcha konkrétnej časti tela a je spojený s konkrétnym orgánom v tele.

Akupunktúrne body/ Tsubo na ľudskom tele je množstvo týchto špeciálnych bodov Tsubo, ktoré boli aj modernou metódou dokázané, že vyžarujú špeciálny druh frekvencie a sú aj viditeľné a ľahko lokalizované na tele. Správnou diagnostikou a stimuláciou týchto bodov môžeme ovplyvniť naše zdravie.

Akupunktúrne ihly sú vyrobené z chirurgickej ocele najvyššej akosti, pričom technológia výroby zabezpečuje trvalé zachovanie všetkých vlastností ihly ako sterilita, ostrosť, tvrdosť, zároveň aj ohybnosť a elasticitu pri manipulácii, ktorá je závislá od hrúbky a dĺžky ihly.

Osobne využívam pri terapii výlučne jednorazové akupunktúrne ihly rôznej dĺžky a hrúbky, pričom pri chronickej blokácii a problémoch využívam aj zlaté ihly.

Kontraindikácie okrem fóbie z ihiel alebo pokiaľ si pacient neželá terapiu sa neodporúča hlavne pri týchto zdravotných problémoch: akútne problémy so srdcom,  zhubné nádory, chirurgické, pooperačné – črevné problémy atd., tehotenstvo, krvácajúce ochorenia, lieky proti zrážanlivosti krvi, kožné infekcie, psoriáza, ekzém.