AKUPUNKTÚRA

Akupunktúra je súčasťou východného učenia Tradičnej čínskej medicíny (TCM) starého tisíce rokov. TCM na rozdiel od západnej modernej medicíny, vníma ľudské telo ako jeden dokonalý celok, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj životná energia Qi. TCM vysvetľuje Akupunktúru ako techniku na vyrovnávanie prúdenia tejto energie alebo životnej sily – známej ako Qi (chee) alebo chi, ktorá prúdi telom.

Energia Qi v ľudskom tele prúdi po dráhach, resp. Meridiánoch do rôznych častí tela a k jednotlivým orgánom. Všetka energia je rozdelená do dvoch hlavných kategórii YIN/ YANG.

YIN je pasívna energia a YANG je aktívna energia, ktoré prúdia ľudským telom a sú napojené k vnútorným orgánom. Ako vidíme na obrázku, tak yin/ yang tvorí harmonický celok a je priradený zároveň k 5 elementom Zeme, čo naznačuje prirodzenú rovnováhu a harmóniu.

 5 Elementov Zeme tvoria, určite pre každého pomerne známy, harmonický Pentagram, z ktorého vidíme ako prúdia energie v základných cykloch tvorby a riadenia. Tieto cykly vidíme na obrázku. Jednotlivé elementy Oheň, Zem, Vzduch, Voda, Drevo, tvoria základné prepojenie ľudského tela so Zemou.

Akupunktúra ponúka tradičný spôsob liečenia zdravotných problémov a vyniká hlavne preventívna forma medicíny: posilňuje nás aby sme sa mohli vyhnúť chorobám, a napráva drobné nerovnováhy skôr, ako sa stanú väčším problémom v tele. Na základe učenia Tradičnej Čínskej Medicíny (TCM), poskytuje dokonalý spôsob pre diagnostiku, liečenie aj prevenciu v tele človeka. Čoraz častejšie sa používajú tieto tradičné techniky v západnom modernom svete na celkové zdravie vrátane zvládania napätia a stresu. 

Každá nerovnováha energií vyvoláva následne problémy v tele.

Keďže človek je súčasťou Zeme aj Vesmíru, tak môžeme často vidieť ako je človek ovplyvnený práve energiou Zeme. Energia prúdi telom dráhami s názvom Meridiány, pričom každý meridián prislúcha konkrétnej časti tela a je spojený s konkrétnym orgánom v tele.

Akupunktúrne body/ Tsubo na ľudskom tele je množstvo týchto špeciálnych bodov Tsubo, ktoré boli aj modernou metódou dokázané, že vyžarujú špeciálny druh frekvencie a sú aj viditeľné a ľahko lokalizované na tele. Správnou diagnostikou a stimuláciou týchto bodov môžeme ovplyvniť naše zdravie aj predísť zdravotným problémom.

Akupunktúrne ihly sú vyrobené z chirurgickej ocele najvyššej akosti, alebo striebra, zlata, pričom technológia výroby zabezpečuje trvalé zachovanie všetkých vlastností ihly ako sterilita, ostrosť, tvrdosť, zároveň aj ohybnosť a elasticitu pri manipulácii, ktorá je závislá od hrúbky a dĺžky ihly.

Osobne využívam pri terapii výlučne jednorazové akupunktúrne ihly rôznej dĺžky a hrúbky, pričom pri chronickej blokácii a problémoch využívam aj strieborné a zlaté ihly.

Kontraindikácie okrem fóbie z ihiel alebo pokiaľ si pacient neželá terapiu, sa neodporúča hlavne pri týchto zdravotných problémoch: akútne problémy so srdcom,  zhubné nádory, chirurgické, pooperačné – črevné problémy atd., tehotenstvo, krvácajúce ochorenia, lieky proti zrážanlivosti krvi, kožné infekcie, psoriáza, ekzém. Každú terapiu je dôležité venovať skúsenému liečiteľovi, ktorý najlepšie ohodnotí aktuálny zdravotný problém.