ALTERNATÍVNE METÓDY

Kompletná manuálna terapia, Chiropraxia a  Akupunktúra  pozostáva z naturálnej diagnostiky a následne zvolených metód zameraných na odstránenie blokácii a porúch v tele. Využívam hlavne časom overené metódy a postupy zamerané na odstránenie problémov, upravenie a obnovu telesnej auto-imunity a regenerácie.