Store

E-kniha o ľudskom tele a nevyhnutnosti prepojenia ortodoxnej a alternatívnej medicíny vo viacerých kultúrach moderného sveta. Spoznajte čakry svojho tela, 5 elementov a prepojenie s energiami Zeme a vplyvom na zdravie. Želám príjemné čítanie.

The Perfect body of Man - What has not been explained to us.
The Perfect body of Man - What has not been explained to us.
€19,20
The Perfect body of Man - What has not been explained to us.
Everything you need to know about the human body and body care, which is part of macrocosm as well.
Novinka
Dokonalosť ľudského tela - čo nám nebolo vysvetlené
Dokonalosť ľudského tela - čo nám nebolo vysvetlené
€14,40
Dokonalosť ľudského tela - čo nám nebolo vysvetlené
Všetko čo potrebuješ vedieť o ľudskom tele a starostlivosti o telo, ktoré je súčasťou makrokozmu tiež.