Čo je to FASCIA?

Ľudské telo je dokonalé a preto si zaslúži maximálnu starostlivosť. Jednoducho poviem, že je zložené z kostí spojenými kĺbmi, ktoré zabezpečujú tiež hýbanie tela. Svaly sú druhou stavebnou zložkou, ktoré spolu zabezpečujú pohyb kostry a plnia tiež ochrannú funkciu. Svalstvo obsahuje veľmi dôležitú súčasť Fasciu, ktorá zohráva v ľudskom tele veľmi dôležitú funkciu a nenahraditeľnú súčasť. Celé telo je pokryté pokožkou s dôležitými funkciami.

Čo je fascia a kde sa nachádza?

Až donedávna boli fascie a myofascie v ľudskom tele nepoznané. Až koncom minulého storočia sa začala venovať pozornosť tomuto tkanivu v tele. Latinské slovo fascia je list, či obal svalu. Fascie teda prepájajú všetky svaly, nervy, cievy, orgány alebo lymfatický systém. Jednoducho povedané držia naše telo pohromade, sú zodpovedné za tvar vnútorných orgánov, ich postavenie, prepojenie, funkciu, ochranu a bránia tiež šíreniu infekcií po tele. Tieto fascie zabezpečujú prenos vzruchov, impulzov a vibrácií v tele. To je zároveň odpoveďou na otázky prepojenia vnútorných orgánov, alebo existencie energetických dráh, ktoré vedú naším telom a pomocou, ktorých vieme diagnostikovať aktuálny stav.

Stiahnutá fascia a svalové uzly

Nerovnováha v tele sa navonok prejavuje ako skrátenie a tuhnutie svalov, či bolesť. Ak máme v určitom mieste stiahnutú fasciu, svaly a kĺby majú hneď znížený rozsah pohybu, to vyvoláva nesprávny pohyb, prekrvenie a časom aj sekundárne problémy hlavne vo vnútorných orgánoch. Práve tu sa tvoria svalové uzly, ktorých negatívnym dôsledkom je hlavne neschopnosť výmeny telesných tekutín a akumulácia telesných toxínov a prekyslenie danej oblasti, hlavným prejavom je sú otravná bolesť, pnutie, svrbenie, pichanie a iné.

Uvoľnenie fascie a myofascie

Uvoľnenie fascie a myofascie je častokrát veľmi špecifický a komplikovaný proces. Manuálne sa fascia uvoľňuje špeciálnymi terapeutickými technikami, ktoré by mal robiť skúsený odborník. Spočiatku je to trochu bolestivé, ale napokon bolesť ustúpi a rovnako sa uvoľní aj nervový systém. Existujú rôzne alternatívne liečebné metódy známe už stovky, ba tisícky rokov, ako napr. reflexológia, akupunktúra, yoga a iné, ktorými sa veľmi ľahko vieme udržiavať zdraví a šťastní zároveň.