Čo je to FASCIA?

Ľudské telo každého človeka je dokonalé, a preto si zaslúži maximálnu starostlivosť. Jednoducho poviem – je zložené z Kosti, ktoré prepájajú pohyblivé Kĺby, čo umožňuje pohyb, alebo hýbanie tela, Svaly sú druhou stavebnou zložkou, ktoré zabezpečujú pohyb kostry a plnia ochrannú funkciu vnútorných časti tela, a svaly obsahujú veľmi dôležitú súčasť Fasciu, ktorá zohráva v ľudskom tele veľmi dôležitú funkciu, a tvorí nenahraditeľnú súčasť tela, ktoré je celé pokryté Pokožkou s dôležitými funkciami.

Čo je fascia a kde sa nachádza?

Až donedávna boli fascie a myofascie v ľudskom tele nepoznané. Až koncom minulého storočia sa začala venovať pozornosť tomuto tkanivu v tele.

Latinské slovo fascia je list, či obal svalu.

Fascie teda prepájajú všetky svaly, nervy, cievy, orgány alebo lymfatický systém. Jednoducho povedané držia naše telo pohromade, sú zodpovedné za tvar vnútorných orgánov, ich postavenie, prepojenie, funkciu, ochranu a bránia tiež šíreniu infekcií po tele.

Fascie zabezpečujú prenos vzruchov, impulzov a vibrácií v tele. To je zároveň odpoveďou na otázky prepojenia vnútorných orgánov, alebo existenciu energetických dráh, ktoré vedú naším telom a pomocou, ktorých vieme diagnostikovať aktuálny stav.

Stiahnutá fascia a svalové uzly

Každá nerovnováha v tele sa navonok prejavuje ako skrátenie a tuhnutie svalov, alebo bolesť. Ak máme v určitom mieste stiahnutú fasciu, svaly a kĺby majú hneď znížený rozsah pohybu, to vyvoláva nesprávny pohyb, prekrvenie a časom aj sekundárne problémy vnútorných orgánoch, kde sa následne tvoria tzv.

svalové uzlyktorých negatívnym dôsledkom je neschopnosť výmeny telesných tekutín, resp. slabá akumulácia telesných toxínov, prekyslenie prejavujúce sa otravnou bolesťou, pnutím, svrbením, pichaním a iné.

Uvoľnenie fascie a myofascie

Uvoľnenie fascie a myofascie je častokrát veľmi špecifický a komplikovaný proces.

Manuálne sa fascia uvoľňuje špeciálnymi terapeutickými technikami, ktoré by mal robiť skúsený odborník. Spočiatku je to trochu bolestivé, ale napokon bolesť ustúpi a rovnako sa uvoľní aj nervový systém. Existujú rôzne alternatívne liečebné metódy známe už stovky, ba tisícky rokov, ako napr. reflexológia, akupunktúra, akupressúra, yoga, a iné, ktorými sa veľmi ľahko vieme udržiavať zdraví a šťastní zároveň.