CVIČENIE PILO-YOGA

Nenútim nikoho hneď do posilňovne, tieto cviky sa môžu cvičiť samozrejme aj doma. Dôležité je, aby ste cvičením  pomáhali hlavne svojmu  telu  aj  chrbtici s potešením a radosťou, ktoré je rovnako veľmi dôležité. Jednotlivé cviky prevádzame podľa možnosti svojej aktuálnej telesnej flexibility. Pri zníženej flexibilite musíte byť trpezliví, a pravidelným cvičením sa vaša ohybnosť výrazne zlepší.

Cvičenie Pilo-Yoga som sa snažil zostaviť, po svojich dlhoročných športových skúsenostiach a práci s klientami v súčasnej dobe. Keďže zmena životného štýlu každého moderného človeka bola zmenená príchodom modernej doby 21. storočia, snažil som sa prispôsobiť a zostaviť cvičenie na základe aktuálnych problémov verejnosti. Cviky nie sú ťažké a vhodné pre ľudí s pravidelnými a opakujúcimi sa pohybovými bolesťami, úbytkom energie, príp. zníženou ohybnosťou. Cviky prevádzajte pri príjemnej relaxačnej hudbe na príjemnom mieste. Cvičenie pozostáva:

  • Rozhýbanie jednotlivých kĺbov končatín, krku a trupu.
  • Strečingové cviky na flexibilitu svalov, fascie a väziva.
  • Počas cvičenia dýchame pomaly, plynule s využitím obsahu pľúc.
  • Pri cvikoch udržiavame danú polohu aspoň 3-5 sec. a viac.

Cviky na posilnenie svalov celého chrbta, sedacieho svalu a nôh sú potrebné hlavne kvôli súčasnému spôsobu života, aký vedie prevažná časť spoločnosti. Jedná sa hlavne o cviky, ktoré podporujú ohybnosť, zlepšujú flexibilitu a pružnosť svalstva a väziva, ktoré má sklon k preťaženiu alebo ochabnutiu. Cvičenia odporúčam cvičiť minimálne 3-4x v týždni poctivo, začať cvikmi, ktoré zvládate, a postupne pridávať ďalšie cviky podľa svojich možností. Veľmi dôležité sú práve fázy rozhýbania kĺbov a rozťahovania, na ktoré častokrát zabúdame…