CVIČENIE PILO-YOGA

Nenútim nikoho hneď do posilňovne, tieto cviky sa môžu cvičiť samozrejme aj doma. Dôležité je, aby ste cvičením  pomohli svojmu  telu  a chrbtici s potešením a radosťou, ktoré sú veľmi dôležité. Jednotlivé cviky prevádzame podľa aktuálnej telesnej flexibility. Pri zníženej flexibilite buďte trpezliví, a pravidelným cvičením sa vaša ohybnosť aj energia výrazne zlepšia.

Zostavu cvičenia Pilo-Yoga som publikoval pre záujemcov aj s vysvetlením na YouTube https://m.youtube.com/watch?v=5hooHBuW1d4&t=68s

Pripravil som to po dlhoročných športových a pracovných skúsenostiach s klientami v 21stor., keďže hlavne zmena životného štýlu moderného človeka bola zmenená príchodom modernej doby 21. storočia, snažil som sa vybrať a vysvetliť viaceré cviky na základe aktuálnych problémov verejnosti.

Cviky sú jednoduché a vhodné pre každého s dostatočným odhodlaním a chuťou urobiť niečo pre svoje celkové zdravie a šťastie:

  • vhodné pre ľudí s pravidelne opakujúcimi sa bolesťami, úbytkom energie, príp. znížením ohybnosti
  • cvičte pri pokojnej relaxačnej hudbe s príjemným myslením
  • rozhýbanie kĺbov končatín, krku, panvy a chrbtice
  • balančné cviky podporujú správne držanie tela
  • strečingové cviky podporujú flexibilitu svalov, fascie a väziva
  • dýchajte hlboko, pomaly a plynule s využitím obsahu pľúc
  • cviky udržiavame aspoň 3-5 sec. prípadne aj viac podľa sily

Cviky na posilnenie svalov celého chrbta, sedacieho svalu a nôh sú potrebné hlavne kvôli súčasnému spôsobu života, aký vedie prevažná časť spoločnosti. Jedná sa hlavne o cviky na podporu a zlepšenie hybnosti tela,  flexibility a pružnosti svalov, fascie a väziva, čo vedie často k preťaženiu alebo ochabnutiu. Cvičenia odporúčam cvičiť minimálne 3-4x v týždni poctivo, začať cvikmi, ktoré zvládate, a postupne pridávať ďalšie cviky podľa možnosti. Veľmi dôležité sú fázy rozhýbania kĺbov a rozťahovania, ktoré častokrát vynechávame…

“často sú bolesť, znížená ohybnosť kĺbov, znížená pružnosť svalov a fascie tiež ukazovateľom toho, ako človek dôveruje svojmu telu a svojím neobmedzeným schopnostiam a možnostiam”