NATURÁLNA TERAPIA

Osobne sa celý svoj život venujem výlučne spoznávaniu prírody a štúdiu naturálnej medicíny, a snažím sa svoje znalosti a skúsenosti poskytnúť ľuďom, ktorý vyhľadávajú a obracajú sa práve na tieto alternatívne liečebné techniky.